Tuesday, July 28, 2009

PERANAN PSIKOLOGI DALAM PROSES PENGHASILAN KARYA


Gambar ini menunjukkan peranan psikologi dalam proses penghasilan karya. Kita perlu mengetahui 3 perkara dalam proses penghasilan karya ini. Pertama emosi kretiviti, kedua sensitiviti dan yang ketiga ekspresi. Jika anda tidak tahu ape itu ekspresi ape maknanya, biar saya beritahu. Ekspresi ialah satu tindakbalas emosi hasil daripada interaksi atau komunikasi dengan persekitaran, orang lain, masyarakat, peristiwa dan benda. Dalam pembelajaran Seni Visual, aktiviti dan apresiasinya dapat memantapkan dan mengukuhkan pengucapan, curahan idea gambaran pemikiran dan perasaan, menggambar , memberi makna menerusi perkataan, pergerakan, arahan dan simbol. Disamping itu, ia dapat memberikan kepada individu berkomunikasi idea, perasaan dan emosi.

No comments:

Post a Comment